Hopp til hovedinnhold

Arbeid etter vold: Konsekvensene av vold for arbeidslivet

Nettside

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – NKVTS sin ressursside for psykososial støtte for flyktninger fra Ukraina. Ressursene er å anse som generelle og kan brukes til asylsøkere og flyktninger fra ulike land.

Organisert under