Hopp til hovedinnhold

Øvrige ressurser

13 ressurser

PDF

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Beskrivelse: «Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring, - Erfaringer ‐ Samarbeid ‐ Muligheter ‐ Eksempler» er laget av Shaista Ayub og Liv Hopen v/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom.

Film

Aamir og toleransevinduet

Beskrivelse: «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette.

PDF

Psykologer og menneskerettigheter

Beskrivelse: Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening har utarbeidet en menneskerettighetsplakat med 12 grunner til at psykologer må ha kjennskap til menneskerettigheter. «Psykologer må ha kunnskap om menneskerettigheter fordi…».

PDF

Rapport om kultur og psykisk helse for syrere (2015)

Beskrivelse: Rapporten tar sikte på å gi informasjon om den syriske befolkningens sosiokulturelle bakgrunn, samt kulturelle aspekter ved mental helse og psykososial velvære som er relevante for hjelpere. Rapporten er laget på bestilling fra FNs høykommisær for flykt

PDF

Rom for samspill og utfoldelse (EXIT)

Beskrivelse: Våren 2020 ble EXIT (Expressive Arts in Transition) for første gang utprøvd på en DPS som et behandlingstilbud for pasienter med relasjonstraumer.

Nettside

Sosionomer snudde asylvedtak med terapi

Beskrivelse: BUP Sjøvegan er en ekstra regional ressurs innen arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Ansatte ved denne BUPen har unike erfaringer fra klinisk arbeid  etter å ha samarbeidet tett med mottaket på Sjøvegan gjennom mange år.