Hopp til hovedinnhold

Midlertidig opphold til 18 år

6 ressurser

I 2009 ble det innført en bestemmelse om at det kan gis midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, som ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg i hjemlandet (utlendingsforskriften § 8-8). Tillatelsen kan ikke fornyes, og ungdommene forventes å forlate Norge når de fyller 18 år. I praksis er dette et avslag på asylsøknaden, med mulighet til å bli værende i Norge kun så lenge man er mindreårig. I ressursene på denne siden finner du mer informasjon om midlertidig oppholdstillatelse.

Film

UNE har bestemt at jeg ikke får bli i Norge

Beskrivelse: Hva skjer når enslige mindreårige asylsøkere får avslag på klagen sin hos UNE? I denne filmen forteller Amir hvordan det var for ham da han fikk andre avslag på søknad om asyl i Norge.