Hopp til hovedinnhold

Mottaks­systemet

4 ressurser

Asylsøkere har en lovfestet rett til et sted å bo i søknadsperioden. Det finnes ulike former for asylmottak, blant annet mottak for enslige mindreårige som er mellom 15 og 18 år, og egne omsorgssentre for enslige mindreårige som er under 15 år.

Nettside

Ulike typer asylmottak

Beskrivelse: Utlendingsdirektoratet(UDI) har oversikt over ulike typer asylmottak på sin hjemmeside www.udi.no.

Nettside

Asylmottak

Beskrivelse: Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet.

Nettside

Alternativ mottaksplass - UDI

Beskrivelse: Alternativ mottaksplassering (AMOT) Asylsøkere kan søke om alternativ mottaksplass hvis de har behov for tilpasninger de ikke kan få i et ordinært asylmottak. Kommunen påtar seg ansvaret for å finne et botilbud og oppfølging av personen.