Hopp til hovedinnhold

Beskyttelse

12 ressurser

I Norge kan en utlending få innvilget flyktningstatus i henhold til Flyktningkonvensjonen og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Dersom utlendingen ikke blir anerkjent som flyktning, har denne en lovforankret rett til å få vurdert opphold på humanitært grunnlag. I ressursene på denne siden, kan du lese mer om konvensjoner og lovverk som gir flyktninger beskyttelse og oppholdstillatelse.

Film

Hva er en flyktning?

Beskrivelse: FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvordan man får status som flyktning.

Nettside

Beskyttelse etter FN’s flyktningkonvensjon

Beskrivelse: I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning».

Nettside

Kollektiv beskyttelse

Beskrivelse: Norge har en egen hjemmel i utlendingsloven § 34 om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon.

Nettside

Avledet flyktningstatus for familiemedlemmer av flyktninger

Beskrivelse: Ektefelle, samboere og barn av personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, kan søke om familieinnvandring (udi.no). Etter at de har kommet til Norge, kan de søke om flyktningstatus (avledet flyktningstatus) og reisebevis.

PDF

Torturutsatte i den norske asylprosessen

Beskrivelse: Rapporten «Torturutsatte i den norske asylprosessen. En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis» (Fafo, 2021) er skrevet av Fafo på oppdrag fra UDI / Utlendingsdirektoratet.

PDF

Torturert og glemt

Beskrivelse: I 2020 lanserte Norges Røde Kors rapporten «Torturert og glemt. Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge».

Nettside

Rikets tilstand på asylfeltet

Beskrivelse: Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. De har publisert statusrapporter siden 2016.