Hopp til hovedinnhold

Seksualisert vold i krig

8 ressurser

Seksualisert vold benyttes som våpen i mange kriger. FN definerer at voldtekt og seksualisert vold kan utgjøre menneskerettighetsbrudd, krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheten. Overgrepene skjer blant annet i forbindelse med fengsling og tortur, checkpoints, rassiaer i hjem og på offentlige steder. Både kvinner, menn og barn utsettes. En del av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for slik vold.

PDF

Violence Against Women in Syria

Beskrivelse: Rapporten «Violence against women in Syria: Breaking the silence» fra the International Federation for Human Rights (FIDH, 2012) setter fokus på bruk av voldtekt som våpen i Syria. Voldtekt benyttes av flere aktører som en utbredt taktikk.

PDF

Sexual violence in the Democratic republic of Congo

Beskrivelse: I rapporten “Sexual violence in the Democratic republic of Congo” (2021) beskriver Leger Uten Grenser om omfattende bruk av seksualisert vold i DRC / Den Demokratiske Republikk Kongo både som våpen i konflikt og i sivil sammenheng.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i sivile samfunn, er menneskerettighetskrenkelser og kan utgjøre menneskerettighetsbrudd.

Nettside,
PDF

Breaking the silence

Beskrivelse: Å bryte tausheten rundt seksualisert vold i krig og konflikt er avgjørende for å bekjempe slik vold og lege skadene. Dette er ikke mulig for êt menneske alene.