Hopp til hovedinnhold

Helsetilbud til papirløse

6 ressurser

Papirløse barn har rett til ordinære helsetjenester (men ikke fastlege). Voksne uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Nødvendig helsehjelp defineres som å gjelde helsetilstander som (ubehandlet) vil føre til nært forestående død, sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Formuleringen nært forestående innebærer at alvorlige kroniske helseproblemer og helsetilstander som på sikt – ubehandlet – vil være dødelig eller medføre alvorlig skade eller sterke smerter, ikke omfattes. Psykisk ustabile personer som utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse, har rett til psykisk helsevern. Gravide har rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødsel eller svangerskapsavbrudd. Alle har rett til gratis smittevernhjelp.

Det er etablert egne helsetilbud til papirløse i Oslo og Bergen.

Nettside

Helsesenter for papirløse migranter i Oslo

Beskrivelse: Helsesenteret drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap og er et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge. Helsesenteret har taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi/myndigheter.

Nettside

Helsesenteret for papirløse migranter, Bergen

Beskrivelse: Helsesenteret drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap og er et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge. Helsesenteret har taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi/myndigheter.