Hopp til hovedinnhold

Traumeforståelse

12 ressurser

Mennesker flykter fra krig, klimakatastrofer, fattigdom og vold. Alle disse tingene innebærer for den enkelte skremmende, ofte livstruende opplevelser. De fleste mennesker som flukter har opplevd minst en livstruende situasjon eller har vært vitne til at en nær person har vært i livsfare eller tapt livet. Disse opplevelsene etterlater spor. Mennesker som har opplevd slikt kan føle seg anspent, redde eller numne, de kan ha tilbakevendende minner, tanker eller drømmer om det som har skjedd. De kan også ha stort behov for å unngå å bli minnet på det som var før. Dette behovet kan føre til sterk tilbaketrekning. For mange kan plagene gå over etter en stund. Noen sliter med dem i lang tid. Dette kalles for traumelidelser. Traumelidelser affiserer ikke bare sinnet, men har også mange kroppslige uttrykk i form av smerter eller somatiske sykdommer. Traumatiserte kan slite med å stå i relasjoner til andre, selv med sine nærmeste. Å forstå noe om traumefølger er viktig for hjelpere som jobber med flyktninger, både for å forstå bedre hvordan de kan hjelpe, men også for å være oppmerksom på at det å hjelpe mennesker som har opplevd slike belastninger kan kreve noe ekstra fra hjelperen.

PDF

Temaside om traumeforståelse

Beskrivelse: RVTS Sør har laget en omfattende nettside om traumeforståelse. Her ligger en rekke forklarende filmer og tekster som belyser traumer på ulike måter.

Film

Traumefeltets nyttigste modell

Beskrivelse: Traumereaksjoner innebærer ofte at man blir over- eller underaktivert. Metaforen toleransevinduet forklarer dette, og tar utgangspunkt i det spennet av aktivering som er optimalt for et individ – ikke for høyt og ikke for lavt.

Film,
Undervisningsmateriell

Aamir og toleransevinduet

Beskrivelse: «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette.

Film

Traumefeltets mest hendige modell

Beskrivelse: Det kan være vanskelig å forklare hva som skjer i hjernen ved frykt og traumereaksjoner.  I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest dette på en enkel måte med hånden som modell.

Film

Traumefeltets viktigste teori

Beskrivelse: Vagusnerven er en av de viktigste forbindelseslinjene mellom hjernen og kroppen. I denne filmen forklarer Dag Nordanger fra RVTS Vest/ RKBU Vest på en enkel måte vagusnervens betydning ved frykt og forsvarsresponser.

Film

Uprooted

Beskrivelse: Flyktninger som kommer til Norge, er ofte preget av sterke minner fra krig og forfølgelse. Ufarlige hendelser, lyder og synsinntrykk i Norge kan minne om krig og føre til at flyktninger får sterke flashbacks / gjennopplevelser.

Nettside

Traumebehandling.no

Beskrivelse: RVTS Øst har laget en side om traumebehandling for voksne. Her kan du som er en som skal hjelpe flyktninger med traumeskader lese mer om traumeforståelse og traumebehandling.

Undervisningsmateriell

Stø Kurs - e-kurs om Traumeforståelse og behandling

Beskrivelse: Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling for voksne. Kurset inkluderer fagstoff om behandling av traumatiserte asylsøkere og flyktninger, og har en egen undervisningsdel om tortur.

PDF

Traumebevisst ordliste

Beskrivelse: RVTS Sør har samlet ord som brukes for å beskrive traumebevisst arbeid. Ordlisten inneholder noen av de mest brukte fagbegrepene innen traumefeltet og gir en forklaring på dem. Du kan også laste ned en pdf av ordlisten.