Hopp til hovedinnhold

Hvorfor flykter mennesker og hvordan er reisen fram til bosetting eller retur?

Fagstoff for deg som møter asylsøkere og flyktninger gjennom ditt arbeid eller som frivillig.

Hvilke sentrale rettigheter og lover har betydning for flyktninger og asylsøkeres situasjon?

Hva er særlig viktig i kommunikasjon med asylsøkere og flyktninger?

Nylig lagt til

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Selvmordstanker og selvmord - Helse Norge

Beskrivelse: "Selvmordstanker og selvmord" er Helse Norge sin nettressurs med både utsatt og hjelper som målgruppe. Der finner en råd til de som har selvmordstanker og råd til de som er bekymret for noen. Den har også informasjon til etterlatte etter selvmord.

Nettside,
PDF

Lavere risiko for selvmord blant flyktninger

Beskrivelse: “Selv om flyktninger ofte har opplevd traumatiserende hendelser, har de lavere risiko for selvmord enn innfødte nordmenn og svensker, ifølge en ny studie” (UiO, 2022).

Nettside

Bufdir: Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Beskrivelse: Bufdir (Barne- ungdom og familiedirektoratet) har en nettressurs om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Nettressursen inneholder informasjon om bosetting, omsorgssentertilbudet samt veiledere, rutiner og fagstøtte.

PDF

Oppsummering av Istanbulprotokollens viktigste oppdateringer

Beskrivelse: I juni 2022 kom den nye oppdaterte Istanbulprotokollen med en rekke endringer. I denne artikkelen ser vi på kapitlene I, III, IV og VI som har mest fokus på tortur. Disse kapitlene er også de mest relevante for advokater og psykisk helsepersonell.