Hopp til hovedinnhold

Hvorfor flykter mennesker og hvordan er reisen fram til bosetting eller retur?

Fagstoff for deg som møter asylsøkere og flyktninger gjennom ditt arbeid eller som frivillig.

Hvilke sentrale rettigheter og lover har betydning for flyktninger og asylsøkeres situasjon?

Hva er særlig viktig i kommunikasjon med asylsøkere og flyktninger?

Nylig lagt til

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

RetrainPain

Beskrivelse: RetrainPain er en vitenskapelig basert nettside om smerter, smerteforståelse og smertebehandling. Den gir informasjon til både pasienter og helsepersonell i form av 8 korte undervisningslesjoner.

Nettside

Nora - Krysskulturell ung

Beskrivelse: Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan vi kan leve livene våre, uten overvåkning, kontroll og tvang. Nettstedet deler historier gir veiledning om hvem det er godt å snakke med.

PDF

Traumeguiden

Beskrivelse: «Traumeguiden» er et hefte, utarbeidet av Robyn Miller og oversatt og bearbeidet av RVTS Sør. Hensikten med heftet er å gi informasjon om god praksis i arbeid med barn som kan være traumeutsatt. Heftet er ikke et kartleggingsverktøy.

Kartleggingsskjemaer for flyktninger

Beskrivelse: På NKVTS sin hjemmeside, kan en finne kartleggingsskjema for flyktninger. PAIR er et kartleggingsskjema som kan brukes i kommuner til å kartlegge psykososiale forhold og stressrelaterte helseplager for nylig ankomne flyktninger under 18 år.

Nettside

TraumeBevisst Omsorg for Skole (TBO-S)

Beskrivelse: Gjennom traumebevisst fokus i skoler, kan en hjelpe elever som har opplev traumatiske hendelser, store livsbelastninger eller vanskelige omsorgsbetingelser.

Nettside

Teaching Recovery Techniques (TRT) manual

Beskrivelse: “The Teaching Recovery Techniques” (TRT) manual er en evidensbasert psykologisk, utviklet av Patrick Smith, Atle Dyregrov, William Yule og andre i the Children and War Foundation. TRT kan brukes for å hjelpe barn å håndtere psykiske traumesymptomer.

Nettside

Behandling av PTSD hos flyktningbarn

Beskrivelse: "Behandling av PTSD hos flyktningbarn" (2016) er et metastudie der en diskuterer fem behandlings metoder for barn med en flyktningbakgrunn: KidNET, Kognitiv atferdsterapi, EMDR, Barnesenteret leketerapi, samt Multimodal behandling.