Hopp til hovedinnhold

Hvorfor flykter mennesker og hvordan er reisen fram til bosetting eller retur?

Fagstoff for deg som møter asylsøkere og flyktninger gjennom ditt arbeid eller som frivillig.

Hvilke sentrale rettigheter og lover har betydning for flyktninger og asylsøkeres situasjon?

Hva er særlig viktig i kommunikasjon med asylsøkere og flyktninger?

Nylig lagt til

Nettside

TraumeBevisst

Beskrivelse: RVTS Sør har laget mye fagstoff om hvordan en kan jobbe traumebevisst i ulike sammenhenger. Dette er tilgjengelig på deres nettside.

Nettside

Inkludering i Den Norske Turistforening

Beskrivelse: Den Norsk Turistforening / DNT driver aktivt inkluderingsarbeid. De jobber for å senke terskelen for at flere med flerkulturell bakgrunn kan delta i deres aktivitetstilbud. I naturen er alle velkommen!

Nettside

Hverdagsintegrering i praksis - IMDi

Beskrivelse: Kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner for å inkludere flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnene. På sine nettsider viser IMDi gode eksempler på slikt samarbeid.

PDF

Familiegjenforening i eksil. Forebyggende familiesamtaler

Beskrivelse: Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt adskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene har hver for seg eller sammen vært utsatt for mange belastninger og traumatiske hendelser.

Nettside

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Beskrivelse: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som tar sikte på å hjelpe innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunn og skaffe seg nok informasjon til å løse sine egne problemer.

Nettside

Familieinnvandring - UDI

Beskrivelse: UDI har en informasjonsside om familieinnvandring. Der forklarer de forskjellen på familiegjenforening og familieetablering.

Nettside

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Beskrivelse: Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Nettside

Alternativ mottaksplass - UDI

Beskrivelse: Alternativ mottaksplassering (AMOT) Asylsøkere kan søke om alternativ mottaksplass hvis de har behov for tilpasninger de ikke kan få i et ordinært asylmottak. Kommunen påtar seg ansvaret for å finne et botilbud og oppfølging av personen.

App

Fall til ro

Beskrivelse: Fall til ro; en app utviklet av RVTS Sør; Appen «Fall til ro» er ment til hjelp for barn som strever med mye uro i kroppen, og som trenger litt hjelp til å puste med magen eller koble seg på.