Hopp til hovedinnhold

Bosetting av flyktninger

11 ressurser

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. På denne siden finner du en dokumentarfilm og informasjon om ulike ordninger og tilbud som er tilgjengelig.

PDF,
Selvhjelpsmateriell

Informasjon om bosetting (IMDI)

Beskrivelse: Informasjon om bosetting for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Brosjyren er på norsk, engelsk, tigrinja, dari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani, russisk)

Nettside

Planlegging og bosetting

Beskrivelse: En av temasidene til IMDI, som omhandler planlegging og bosetting. Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune.

Nettside

KS - Flyktninger og asylsøkere

Beskrivelse: Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. KS, kommunesektorens organisasjon har mye informasjon om bosetting på sin hjemmeside.

Nettside

Veiviser.no

Beskrivelse: Veiviser.no omhandler «Bosetting av overføringsflyktninger».

Nettside

Boliger til flyktninger

Beskrivelse: En av temasidene til IMDI, som omhandler boliger til flyktninger. Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig til de som kommer. Det finnes flere måter å lette dette arbeidet på.

PDF

Samordnet bosetting av flyktninger.

Beskrivelse: Her finner du en rekke perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene om samordnet bosetting av flytkninger. Samordnet bosetting av flyktninger

Film

Flukt (2017) – Episode 5

Beskrivelse: Episoden viser båtflyktninger som ankommer Hellas, og hva som venter dem når de kommer dit. Resten av episoden omhandler bosetting av kvoteflyktninger, og vi får se igjen den syriske familien vi så i første episode.