Hopp til hovedinnhold

Tortur

5 ressurser

En del av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for, eller vitne til, tortur eller alvorlig mishandling i hjemlandet eller under flukten. Tortur regnes å være et av de verste traumene et menneske kan oppleve. Kunnskap om tortur er derfor viktig for enhver som møter flyktninger eller asylsøkere. Helsedirektoratet presiserer at helsepersonell skal kjenne til symptomer på tortur, diagnostikk, behandling og oppfølging i tråd med Istanbulprotokollen. Her kan du lære mer om tortur, slik at du er bedre forberedt. Her kan du lære mer om lovverk og rettigheter for torturerte.

PDF

FNs torturkonvensjon

Beskrivelse: FNs torturkonvensjon ble vedtatt i 1984 og trådte i kraft i 1987. Konvensjonen består av 33 artikler, og har som formål å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

PDF

Rettsgrunnlag for rehabilitering om tortur

Beskrivelse: Det nasjonale og internasjonale regelverket er hovedsakelig basert på forbud mot tortur. Tortur har vært forbudt i Norge siden det ble tatt inn i Grunnloven i 1814.

PDF

Torturert og glemt

Beskrivelse: I 2020 lanserte Norges Røde Kors rapporten «Torturert og glemt. Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge».

PDF

Torturutsatte i den norske asylprosessen

Beskrivelse: Rapporten «Torturutsatte i den norske asylprosessen. En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis» (Fafo, 2021) er skrevet av Fafo på oppdrag fra UDI / Utlendingsdirektoratet.

Nettside

Fact sheets on torture

Beskrivelse: Dignity, Dansk Institutt mot Tortur,  har publisert en rekke fakta-ark over ulike torturmetoder og vanlige konsekvenser disse kan ha for helse. Formålet med faktaarkene er å gi informasjon og styrke profesjonelle hjelpere som møter torturoverlevere.