Hopp til hovedinnhold

Livet på asylmottak

7 ressurser

Mange asylsøkere har bodd på flere ulike asylmottak før de får svar på søknaden sin. Noen må vente i flere år. Dette kan være utfordrende og belastende, både for enslige asylsøkere og familier med barn. Her finner du stoff om hvordan asylsøkere opplever livet på asylmottak, undersøkelser om bokvalitet og eksempler på helsefremmende arbeid på mottak.

PDF

Endless journey

Beskrivelse: Dette diktet er skrevet av den etiopiske flyktningen Leoul Mekonen mens han bodde på asylmottak i Narvik, og oppsummerte opplevelsen av å være en asylsøker og fremmed på denne måten.

PDF

I velferdsstatens venterom

Beskrivelse: NOU 2011:10 er en utredning om mottakstilbudet for asylsøkere. Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til organisering av mottaksapparatet for asylsøkere, samt forslag til en lov som regulerer mottakstilbudet.

PDF

Evaluering av tilrettelagt avdeling

Beskrivelse: Tilrettelagte avdelinger (TA) er et botilbud til asylsøkere som, ifølge UDI, har «behov ut over hva som kan håndteres i ordinære mottak». I rapporten «Evaluering av tilrettelagt avdeling.

Nettside

Rikets tilstand på asylfeltet

Beskrivelse: Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. De har publisert statusrapporter siden 2016.