Hopp til hovedinnhold

Tolk

14 ressurser

For å sikre god kommunikasjon og likeverdige tjenester er bruk av tolk ofte nødvendig, og alle personer i Norge som trenger tolk har rett til det. Tolking i Norge er underlagt regler for begge parter. Tolkebrukeren/hjelperen skal også ha kunnskap om hvordan legge opp og gjennomføre en tolkesamtale på best mulig måte. Her får du nødvendig informasjon for å lykkes som tolkebruker.

Nettside

Nasjonalt tolkeregister

Beskrivelse: Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge.

Nettside

Tolkeutgifter - Hvem dekker?

Beskrivelse: Lurer du på hvem sitt ansvar det er å vurdere bruk av tolk og hvem som deker tolkeutgifter? Her kan du lese informasjonen fra Helsedirektoratet om vurdering om tolk er nødvendig og hvem som finansierer tjenesten.

Film

Bruk av tolk

Beskrivelse: Når skal man bruke tolk, hvem skal man bruke som tolk og hvordan forbereder og gjennomfører man en tolket samtale? Informasjonsfilm fra VID Vitenskapelige høgskole i samarbeid med IMDi.

E-læringsprogram

E-læring: Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten

Beskrivelse: Dette kurset gir en generell innføring i kommunikasjon via tolk for helsepersonell. Du får gode råd og tips til forberedelser og gjennomføring av et møte med fremmøtetolk. Målgruppen er alt helsepersonell som har bruk for tolk i jobben.

PDF

Tolk i terapi og psykososialt arbeid

Beskrivelse: Heftet gir tips og innspill på mange av de dilemmaene som særlig kan dukke opp ved bruk av tolk i terapisituasjoner, men også i andre former for psykososialt arbeid.

Nettside

Aman – en film om viktigheten av riktig tolk

Beskrivelse: I denne filmen møter vi Aman Kedir Kamsare. Aman har overlevd tortur i sitt hjemland, og er i dag en aktiv stemme både for sitt folk, i kampen mot tortur og for å sette søkelys på hvordan vi som hjelpere bør møte torturoverlevere.