Hopp til hovedinnhold

Behandling

I arbeid med flyktninger fins det et bredt spekter av tilnærminger som er dokumentert virksomme gjennom forskning, eller på grunnlag av systematiserte praksiserfaringer og brukererfaringer. Noen av disse handler om psykososiale tiltak som er rettet mot å mestre migrasjons- og eksilsituasjonen; kulturmøter, identitetsopplevelse, eksistensielle spørsmål, praktiske og økonomiske spørsmål og mobilisering av sosialt nettverk og egne ressurser i hverdagen. Noen flyktninger har behov for traumefokusert behandling, der man får hjelp til å regulere psykofysiologisk aktivering, stabilisere hverdagen og sette ord på, forstå og bearbeide sine egne traumatiske opplevelser.