Hopp til hovedinnhold

Utredningsmateriell

11 ressurser

Kartleggingsskjemaer for flyktninger

Beskrivelse: På NKVTS sin hjemmeside, kan en finne kartleggingsskjema for flyktninger. PAIR er et kartleggingsskjema som kan brukes i kommuner til å kartlegge psykososiale forhold og stressrelaterte helseplager for nylig ankomne flyktninger under 18 år.

Nettside

CACTUS- nettverket

Beskrivelse: Child and Adolescent Complex TraUma Society (CACTUS -nettverk) er et faglig nettverk for norske kompetansesentre på feltene traumer og barn- og unges psykiske helse.

PDF

Traumeguiden

Beskrivelse: «Traumeguiden» er et hefte, utarbeidet av Robyn Miller og oversatt og bearbeidet av RVTS Sør. Hensikten med heftet er å gi informasjon om god praksis i arbeid med barn som kan være traumeutsatt. Heftet er ikke et kartleggingsverktøy.

Film

Nevropsykologiske undersøkelser

Beskrivelse: Nevropsykologiske undersøkelser kan av og til være en grunnleggende del av utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsene stiller strenge krav til reliabilitet og validitet.