Hopp til hovedinnhold

Ankomst som asylsøker

7 ressurser

Hva skjer når du kommer som asylsøker til Norge, og hvordan kan det oppleves?

Nettside

Registrering hos Politiets utlendingsenhet

Beskrivelse: Asylsøkere kommer til Norge på egenhånd og søker om asyl ved en norsk grense eller i Norge. Det er politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for å registrere asylsøkere.

Film

Dette skjer når du blir registrert av PU

Beskrivelse: I filmen «Dette skjer når du blir registrert av PU» forklarer Mohammad om hva som skjer når enslige mindreårige blir registrert som asylsøkere ved Politiets utlendingsenhet / PU.

Nettside

Hva skjer når du søker asyl I Norge?

Beskrivelse: Etter at en asylsøker er registrert hos politiets utlendingsenhet (PU) sendes asylsøkeren til et ankomstmottak, og senere videre til et transittmottak eller et ordinært mottak.

Nettside

Beskyttelse (asyl). UDI.

Beskrivelse: Etter at en asylsøker har søkt om beskyttelse i Norge får de plass på et asylmottak og blir innkalt til asylintervju hos UDI.

Film

Overordnede prinsipper på flyktning- og asyl-juss

Beskrivelse: Leif Strøm, jurist og advokat, og gir her en intorduksjon om innvandringspolitikk og flyktningpolitikk. Han ser nærmere på overordnede prinsipper som er fint å kjenne til når man skal sette seg inn i dette omfattende feltet.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Asylinfo.no og asylbarn.no

Beskrivelse: Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur.

Film

Flukt (2017) – Episode 3

Beskrivelse: Møte med flyktninger kan bringe fram det beste og det verste i mennesker. I tredje episode av Flukt setter Leo Ajkic fokus på fremmedfrykt og innvandringsmotstand.