Hopp til hovedinnhold

Hva er en flyktning?

3 ressurser

I uminnelige tider har folk måttet forlate alt, land, hus, familie, trygghet, og flykte til utlandet uten sikkerhetsnett. De kalles i dagligtale for flyktninger. Etter 1. verdenskrig, og særlig 2. verdenskrig har verdenssamfunnet erkjent dette faktum, og gitt disse mennesker en juridisk status. Her kan du lese mer om hva det juridisk sett innebærer å være en flyktning.

Film

Hva er en flyktning?

Beskrivelse: FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvordan man får status som flyktning.

Nettside

Beskyttelse etter FN’s flyktningkonvensjon

Beskrivelse: I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning».