Hopp til hovedinnhold

Flyktningeleir

8 ressurser

Flyktningleirer er midlertidige leirer som tar imot flyktninger som har flyktet internt eller forlatt landet sitt. Flyktningleirer er oftest lokalisert nær grenser til flyktningenes hjemland. Det blir også etablert leirer i Europa, ofte i første ankomstland nær Europas yttergrense. Flyktningleirene bygges som regel av myndigheter, FNs høykommissær for flyktninger, av internasjonale organisasjoner som Røde Kors eller ikke-statlige organisasjoner (NGO). Flyktninger kan bo i slike leirer i mange år og livsbetingelsene i leirene kan variere mye. Tryggheten i flyktningleirer er relativ, og kvinner, menn og barn kan bli utsatt for vold eller overgrep. Flyktningleirer tømmes når beboerne kan returnere til sitt hjemland. Dersom det ikke er utsikt til fred/forsoning, blir noen av leirens beboere relokalisert til andre, for det meste vestlige land. Disse velger hvilke personer de ønsker å ta imot (kvote/overførings-flyktninger). Her kan du lese mer om flyktningleirer.

Film

Rohingyafolkets situasjon

Beskrivelse: I denne filmen møter du Shaun Nemorin som jobbet for FN i tre år med Rohingya krisen, både i Myanmar og i Bangladesh.

PDF

Survivors, Protectors, Providers: Refugee Women Speak Out

Beskrivelse: For ti år siden organisert FNs høykommisær for flyktninger den første runden med Global Dialouge with Refugee Women - global dialog med flyktningkvinner. Deltakerne møttes for å diskutere utfordringer, vansker og mulige løsninger.

Film

En syrisk fembarnsmor forteller om livet i flyktningeleir

Beskrivelse: I denne videoen forteller den syriske fembarnsmoren Nisrine om familiens liv som flyktninger i Idomeni. Nisrines mann ble drept av en bombe i Aleppo, og nå er hun og de fem barna alene på flukt. Håpet er at de skal komme seg nordover via Makedonia.

Film

Et liv på vent – beskrivelse fra en flyktningleir

Beskrivelse: Videoen følger 17 år gamle Omar som bor i flyktningleiren Choucha i Tunisia. Omar flyktet fra hjemlandet Somalia til Libya da han var 13 år. Da krigen brøt ut i Libya, ble han og tusenvis av andre igjen tvunget på flukt.

PDF

Diagnose: Moria

Beskrivelse: «Barn går til grunne i flyktningleirene. Og det skjer på vår vakt». Slik beskriver barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser Katrin Glatz Brubakk situasjonen for flyktningbarn i Moria- leiren.