Hopp til hovedinnhold

Oppholdsstatus

9 ressurser

Her finner du utdypende informasjon om ulike former for oppholdsstatus og om sentrale lover, regler og avtaler på asylfeltet.

Nettside

Dublin-avtalen

Beskrivelse: Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Lichtenstein og Norge (Dublin-land) (www.noas.no). Avtalen klargjør hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse.

Nettside

Kollektiv beskyttelse

Beskrivelse: Norge har en egen hjemmel i utlendingsloven § 34 om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon.

Nettside

Beskyttelse etter FN’s flyktningkonvensjon

Beskrivelse: I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning».

Nettside

Oppholdsstatus

Beskrivelse: En asylsøker er en person som har kommet til Norge på egenhånd og søker om beskyttelse. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Asylsøkere oppholder seg lovlig i Norge mens asylsøknaden behandles.