Hopp til hovedinnhold

Traumebevisst omsorg

10 ressurser

«Hvilken kompetanse trenger hjelperen i møte med flyktninger?

Hovedprinsippene for traumebevisst omsorg er basert på traumeforståelse og de tre pilarene relasjon, trygghet og mestring (Howard Bath). I ressursene som følger kan du finne både praksiserfaringer og fagstoff om traumebevisst omsorg».

Nettside

Jo, visst skal vi sette grenser

Beskrivelse: I traumebevisst omsorg snakkes det mye om å forstå barnet – og møte dem med trygghet og kjærlighet – selv når deres atferd oppmuntrer til det motsatte. Mange tror dette betyr at man skal møte dem uten grenser.

Nettside

Relasjonelle traumer: Relasjonell heling

Beskrivelse: Hvis den grunnleggende opplevelsen av et traume er følelsen av separasjon og ensomhet i møte med det vanskelige, så sier det seg selv at sunne, gjenopprettende, tillitsfulle relasjoner må være i hjertet av terapeutisk endring (Howard Bath).

Nettside

TraumeBevisst

Beskrivelse: RVTS Sør har laget mye fagstoff om hvordan en kan jobbe traumebevisst i ulike sammenhenger. Dette er tilgjengelig på deres nettside.

Film

Stemmer fra hjelperne RVTS Sør

Beskrivelse: Kari Brekke jobber på Enhet for inntak i Bufetat region sør. Hun har deltatt på kompetansehevingsprogrammet Traumebevisst omsorg, som er utviklet av RVTS Sør. Her forteller hun om sine erfaringer etter å ha deltatt på programmet.

Film

Guro Westgaard: Ansatt i bolig for enslig mindreårige

Beskrivelse: Westgård jobber ved boliger for enslige mindreårige i Larvik. I denne filmen forteller hun om hvordan Traumebevisst omsorg kan fungere i praksis, ut i fra erfaringer de har gjort seg med metoden. Intervju og film av RVTS Sør.

Nettside

TraumeBevisst Omsorg for Skole (TBO-S)

Beskrivelse: Gjennom traumebevisst fokus i skoler, kan en hjelpe elever som har opplev traumatiske hendelser, store livsbelastninger eller vanskelige omsorgsbetingelser.