Hopp til hovedinnhold

Opplæring

6 ressurser

Rett til ulike former for opplæring avhenger til dels av alder og oppholdsstatus. Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene til opplæring som andre barn, fram til de fyller 16 år. Rett til barnehageplass og videregående opplæring er mer begrenset. Regjeringenes lovavdeling mener at også barn som oppholder seg ulovlig i landet og som er i opplæringspliktig alder har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. I ressursene på denne siden finner du informasjon om spesifikke rettigheter relatert til alder og oppholdsstatus.

Nettside

Asylsøkerbarn - Grunnskole og videregående opplæring

Beskrivelse: Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Dette gjelder også rett og plikt til opplæring. Asylsøkerbarn under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Nettside

Opplæring for beboere i asylmottak

Beskrivelse: Asylsøkere skal få opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier. De som har fått opphold får rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er kommunen der mottaket ligger som har ansvaret for å tilby opplæringen.

Nettside

Rett til opplæring for barn med ulovlig opphold

Beskrivelse: Regjeringens lovavdeling sier at barn i opplæringspliktig alder (vanligvis 6-16 år) har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder, mens plikten inntrer når oppholdet faktisk har vart i tre måned