Hopp til hovedinnhold

Ansvar for barn og unge

6 ressurser

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Alderen til enslige mindreårige asylsøkere får imidlertid betydning for hvilket bo- og omsorgstilbud de får. Kun enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får tilbud om å bo i omsorgssenter i regi av statlig barnevern. I ressursene på denne siden kan en finne mer informasjon som hvem som, på ulike områder, har ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Nettside

Vergemål

Beskrivelse: Fylkesmannen gir genrell informasjon om vergemålsordningen, og har noe spesifikk informasjon om enslige mindreårige asylsøkeres

Nettside

Mindreårige med eldre ektefeller

Beskrivelse: Det hender at mindreårige asylsøkere eller flyktninger kommer til Norge med en eldre ektefelle. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / Bufdir

PDF

Barnevern

Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laget et rundskriv om «Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner», Rundskriv Q-06/2010.