Hopp til hovedinnhold

Hva skjer ved ankomsten til Norge?

Flyktninger kan komme til Norge enten som asylsøkere eller som overføringsflyktninger, også kalt FN-flyktninger eller kvoteflyktninger.

Asylsøkere kommer til Norge på egenhånd og søker om asyl ved en norsk grense eller i Norge. Det er politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for å registrere asylsøkere. Etter at en asylsøker er registrert hos politiets utlendingsenhet (PU) sendes asylsøkeren til et ankomstsenter, og senere videre til et transittmottak eller et ordinært mottak.

Overføringsflyktninger er allerede innvilget flyktningstatus av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) før de kommer til Norge. De bosettes direkte i en kommune ved ankomst.

I filmen forteller Aamer om hvordan det var å komme til Norge og å møte det norske mottaksapparatet.

Bruk undermenyen for å finne ulike ressurser med utfyllende informasjon.