Hopp til hovedinnhold

Overordnet perspektiv

9 ressurser

Hvordan kan grunnleggende verdier og menneskerettigheter ivaretas i møte med flyktninger? Myndighetene står overfor mange utfordringer når det gjelder å skape gode og forsvarlige tjenester, og fagfolk utfordres når de møter menneskerettighetsbrudd i sin yrkeshverdag.

Film

Flyktningers helse i Norge

Beskrivelse: Intervju med psykiater og forsker Sverre Varvin. Varvin har lang erfaring fra arbeid med flyktninger og psykisk helse. Han har blant annet skrevet flere bøker om temaet. Filmen ble laget av IMDI i 2014. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Film

Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Beskrivelse: Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune er et tverrfaglig team som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og personer som kommer til Norge via familieinnvandring / familiegjenforening.

Nettside

Mental Health and Human Rights

Beskrivelse: Mental Health and Human Rights Info er en internasjonal ressursdatabase om konsekvenser av alvorlige menneskerettighetsbrudd for mental helse. Den gir også innspill og redskap til hvordan en kan hjelpe.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i sivile samfunn, er menneskerettighetskrenkelser og kan utgjøre menneskerettighetsbrudd.

PDF

Psykologer og menneskerettigheter

Beskrivelse: Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening har utarbeidet en menneskerettighetsplakat med 12 grunner til at psykologer må ha kjennskap til menneskerettigheter. «Psykologer må ha kunnskap om menneskerettigheter fordi…».

Nettside

Flyktningbiblioteket

Beskrivelse: Flyktningbiblioteket er et digitalt bibliotek, utviklet av NKVTS. Det inneholder forskningsbasert litteratur, som forskningsartikler og bøker om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.