Hopp til hovedinnhold

Helsehjelp

5 ressurser

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Retten til helsehjelp for asylsøkere gjelder fra de kommer til Norge for å søke beskyttelse. Flyktninger og familiegjenforente har også fulle rettigheter til helsehjelp fra de ankommer landet. Personer uten lovlig opphold har begrensede helserettigheter. I ressursene på denne siden finner du mer detaljert informasjon om helserettigheter relatert til oppholdsstatus.