Hopp til hovedinnhold

Behandlingstilnærming

12 ressurser

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi

Beskrivelse: Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

Nettside

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Beskrivelse: EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Nettside

Sensorimotorisk psykoterapi

Beskrivelse: Sensorimotorisk psykoterapi er en samtaleterapeutisk kroppsorientert tilnærming med fokus på traumer og tilknytningsproblematikk.

Nettside

Prolonged exposure therapy

Beskrivelse: Prolonged exposure therapy er en evidensbasert og intensiv behandlingsmetode for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Nettside

Somatic Experiencing

Beskrivelse: Somatic Experiencing er en kroppsbasert behandlingsmetode som regulerer dysregulerte tilstander i det autonome nervesystemet (ANS).

Nettside

Psykomotorisk fysioterapi

Beskrivelse: Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Film

Traumefokusert fysioterapi når livet fortsatt er utrygt

Beskrivelse: En del traumatiserte mennesker risikerer fortsatt å bli utsatt for nye farlige situasjoner. I traumebehandling kan en da ikke bare fokusere på behandling av posttraumatiske plager. En må hjelpe dem til å forholde seg til sin aktuelle livssituasjon.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

RetrainPain

Beskrivelse: RetrainPain er en vitenskapelig basert nettside om smerter, smerteforståelse og smertebehandling. Den gir informasjon til både pasienter og helsepersonell i form av 8 korte undervisningslesjoner.

Selvhjelpsmateriell

Balansekoden

Beskrivelse: Balansekoden er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned.

Undervisningsmateriell

Stø Kurs - e-kurs om Traumeforståelse og behandling

Beskrivelse: Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling for voksne. Kurset inkluderer fagstoff om behandling av traumatiserte asylsøkere og flyktninger, og har en egen undervisningsdel om tortur.