Hopp til hovedinnhold

Retur

9 ressurser

Etter endelig avslag på asylsøknaden, forventes det at man forlater Norge innen utreisefristen. Man kan reise på egen hånd, eller søke frivillig assistert retur med International Organization for Migration (IOM). IOM tilbyr gjennom dette programmet informasjon og rådgivning, hjelp til å skaffe reisedokumenter, organisering av reisen, flybilletter, transittvisum, samt assistanse i transitt og ved ankomst til hjemlandet. I tillegg vil personer som deltar i programmet også få reintegreringsstøtte fra norske myndigheter.

Dersom man ikke forlater Norge innen utreisefristen, risikerer man å uttransporteres av politiet, om nødvendig ved bruk av tvangsmidler (tvungen retur). Man risikerer også fengsling i påvente av uttransportering. Ved tvangsretur blir man utvist fra Norge og andre Schengen-land for en periode på 1-5 år, og man må dekke utgiftene til uttransporteringen selv, eventuelt tilbakebetale i etterkant. Ved manglende tilbakebetaling kan man risikere bortvisning ved senere ankomst til Norge. I ressursene på denne siden finner du mer informasjon om retur.

Nettside

Politiets informasjon om retur

Beskrivelse: Informasjon om tvangsretur, bortvisning, Dublin-retur, utvisning, innreiseforbud, assistert retur og returavtaler på politiets nettsider.

Film

Jeg får hjelp til å reise tilbake til hjemlandet mitt

Beskrivelse: Hva skjer når enslige mindreårige asylsøkere har fått avslag på asylsøknaden sin i Norge, og bestemmer seg for å reise tilbake til hjemlandet sitt? I denne filmen forteller Amir hvordan det var for ham i en slik situasjon.

PDF

Barn og foreldres opplevelse av tvangsretur

Beskrivelse: Tvangsretur kan være en svært skremmende opplevelse for barn. NOAS og Redd Barna har laget en rapport om hvordan barn og foreldre har opplevd å bli pågrepet, internert, tvangsreturnert eller løslatt fra Trandum utlendingsinternat.

Nettside

Frivillig assistert retur og reintegrering (IOM)

Beskrivelse: Programmet for frivillig assistert retur er et returassistanseprogram for asylsøkere og migranter uten lovlig opphold i Norge. Målet for programmet er å assistere med en organisert, trygg og verdig retur.

Film

«Tilbake til livet» (forløper til EXIT)

Beskrivelse: Filmen "Tilbake til livet" av Melinda Meyer, følger 4 bosniske familier over en periode på 5 år fra ankomst til Norge som krigs flyktninger til tilbakereisen til Bosnia.

PDF

Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy

Beskrivelse: “Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy” er Melinda Ashley Meyer DeMotts doktorgradsavhandling. I perioden 1993 til 2006 fulgte Meyer DeMott fire bosniske familier gjennom intervjuer og videodokumentasjon.