Hopp til hovedinnhold

Hvordan er tilværelsen som bosatt?

Flyktninger med oppholdstillatelse i Norge får tildelt en bosettingskommune. Kommunen har ansvar for bosetting og integrering, men god integrering krever også innsats fra flyktningen selv. I filmen forteller Aamer hva han har gjort for å finne en vei inn i det norske samfunnet.

I undermenyen finner du mer informasjon om hvordan kommuner tar imot flyktninger og hvordan flyktninger kan oppleve hverdagen i et lokalmiljø.