Hopp til hovedinnhold

Familiearbeid

14 ressurser

Å være omsorgsperson når man har opplevd krig og flukt kan være utfordrende. Å komme som flyktning til et land med ny kultur, nytt språk, ulike familiekonstellasjoner, nye verdier og normer kan oppleves vanskelig. I en familie kan foreldre, barn og ungdom lett komme i utakt i forhold til både utfordringer og mestringer i det nye landet. Samarbeid med foreldre og andre omsorgspersoner er ofte viktig for å hjelpe hele familien. I ressursene på denne siden finner du app’er, e-læringskurs, veiledere, foreldreveiledningsprogram og brosjyrer, som kan være til støtte for omsorgspersoner og deg som jobber med omsorgspersoner og familier.

PDF

Family Migration and Integration

Beskrivelse: “Kunnskapsstatus om familieinnvandring og integrering” skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet av Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Jan Paul Brekke (Institutt for samfunnsforskning).

PDF

Familiegjenforening i eksil. Forebyggende familiesamtaler

Beskrivelse: Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt adskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene har hver for seg eller sammen vært utsatt for mange belastninger og traumatiske hendelser.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Frå flukt til fellesskap

Beskrivelse: Frå flukt til fellesskap er ein kompetansepakke til deg som arbeider i barnehage, skule eller tenester som involverer barn/unge og deira familiar med fleirkulturell bakgrunn, og særleg familiar som har flukterfaringar. 

Nettside,
PDF,
Undervisningsmateriell

ICDP - Foreldreveiledningsprogram

Beskrivelse: International Child Development Programme, ICDP, er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere.

PDF,
Undervisningsmateriell

ICDP - Undervisningshefte om oppdragervold

Beskrivelse: På bakgrunn av et voldsforebyggende prosjekt i Oslo i 2012 utviklet Astri Johnsen og Asbjørn Solevåg dette undervisningsheftet for Bufdir.

PDF,
Undervisningsmateriell

Mellom bekymring og tvang

Beskrivelse: Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte.