Hopp til hovedinnhold

Frivillighet

13 ressurser

Frivilligheten er en viktig del av forebyggende arbeid rettet mot flyktninger og asylsøkere.

Frivillige aktører og organisasjoner bidrar til å utfylle det offentliges arbeid, men er også en selvstendig aktør for å fremme integrering og livsmestring. Frivillig arbeid har en egenverdi, basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.

I ressursene på denne siden finner du fagstoff, verktøy og eksempler som omhandler frivillighet.

Nettside

Frivillighet Norge

Beskrivelse: Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for mer enn 300 frivillige organisasjoner i Norge.

Nettside

Hverdagsintegrering i praksis - IMDi

Beskrivelse: Kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner for å inkludere flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnene. På IMDi sine nettsider viser IMDi gode eksempler på slikt samarbeid.

Film

Frivillighet og integrering Del 1

Beskrivelse: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har laget motivasjonsfilmer beregnet blant annet på kommuner, som tematiserer frivillige organisasjoners bidrag til integrering.

Film

Frivillighet og integrering Del 2

Beskrivelse: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har laget motivasjonsfilmer beregnet blant annet på kommuner, som tematiserer frivillige organisasjoners bidrag til integrering.

Film,
Nettside,
Undervisningsmateriell

Menneske treng menneske

Beskrivelse: "Menneske treng menneske" er en ressursnettside for frivillige i lag og organisasjoner som ønsker å bli tryggere i møte med mennesker med fluktbakgrunn.

Film

Frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere

Beskrivelse: Hanne Steenvåg har vært engasjert i frivillig flyktningarbeid og flyktningspørsmål siden tidlig på 1990-tallet. Her forteller hun om sine erfaringer fra et støttepersons perspektiv.

Nettside

Inkludering i idrettslag

Beskrivelse: Møhlenpris idrettslag (MIL) er et multikulturelt idrettslag som er opprettet og fungerer som inkluderingstiltak for etnisk minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler i Bergen. MIL jobber for å gjøre ungdommene i idrettslaget kompetente nok til

Nettside

Inkludering i Den Norske Turistforening

Beskrivelse: Den Norsk Turistforening driver aktivt inkluderingsarbeid, også rettet mot flyktninger og innvandrere. De jobber for å senke terskelen for at flere med flerkulturell bakgrunn kan delta i deres aktivitetstilbud og bli frivillige selv.

Nettside

Kirkens bymisjon

Beskrivelse: Kirkens Bymisjon er en organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge. Organisasjonen er en frivillig aktør og har flere tilbud som er  som er rettet mot asylsøkere og flyktninger.

Film

Alle trenger å høre til, et sted de kan kalle «hjem»

Beskrivelse: Vanskelige opplevelser i livet kan gjøre at vonde følelser kan vokse seg store, og prege oss mer enn vi skulle ønske. Vi kan føle at vi ikke passer inn noe sted, at vi faller utenfor. Hvis «ingen» vil ha oss med i flokken sin, hvor går vi da?