Hopp til hovedinnhold

Psykososial oppfølging

Her finner du fagstoff som kan gi deg konkrete verktøy og idéer til arbeidet med flyktninger.

Flyktninger møter ofte utfordringer som er knyttet til endringer og påkjenninger i livssituasjonen, for eksempel tap av sosialt nettverk. De må også takle møtet med en annen kultur, og mange flyktninger har i tillegg opplevd traumer før eller under flukten. Psykososial oppfølging handler derfor om at fagfolk må være bådesituasjonsbevisste, kulturbevisste og traumebevisste.

Her har vi samlet fagstoff om forebygging, psykososiale tiltak og behandling. Du finner også eksempler på hvordan en kan forklare traumatisering på en lettfattelig måte.