Hopp til hovedinnhold

Forebygging

Med forebyggende psykososialt arbeid menes tiltak som fremmer gode mellommenneskelige forhold, og fremmer opplevelser av inkludering, mestring og god fysisk, psykisk og seksuell helse.

Forebyggende arbeid er viktig i alt integrerende arbeid rettet mot flyktninger, men vil også omfatte arbeid rettet mot grupper med særskilte behov. Forebyggende tiltak kan hjelpe asylsøkere og papirløse og mestre tilværelsen og forebygge forverring av psykiske lidelser.

I ressursene på denne siden finner du fagstoff, verktøy og ideer om godt forebyggende arbeid.