Hopp til hovedinnhold

Barn og unge

21 ressurser

Her finner du et eget nettkurs om traumebehandling. Du finner også stoff om barn og unge flyktningers situasjon, om opplevelsen av møtet med hjelpere, kultur og samhandling, screenings- og utredningsverktøy, traumefokuserte behandlingsmetoder og en egen veileder om behandling av traumatiserte.

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi

Beskrivelse: Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

Film

Traumefokusert fysioterapi når livet fortsatt er utrygt

Beskrivelse: En del traumatiserte mennesker risikerer fortsatt å bli utsatt for nye farlige situasjoner. I behandling kan en da ikke bare fokusere på behandling av posttraumatiske plager. En må hjelpe dem til å forholde seg til sin aktuelle livssituasjon.

Film

Nevropsykologiske undersøkelser

Beskrivelse: Nevropsykologiske undersøkelser kan av og til være en grunnleggende del av utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsene stiller strenge krav til reliabilitet og validitet.

PDF

Unge flyktninger forteller

Beskrivelse: «Unge flyktninger forteller. En kvalitativ studie av 12 historier laget av enslige mindreårige flyktninger i samtalegrupper» er en masteroppgave i sosialt arbeid av Randi Elisabeth Jenssen.

PDF

Manual for traumeutsatt ungdom

Beskrivelse: Modum bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionalt senter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP) Øst og Sør har laget denne manualen for arbeidet med å støtte unge mennesker å håndtere traumatiske erfaringer.