Hopp til hovedinnhold

Informasjon om hjemland

13 ressurser

For å være gode samtalepartnere og hjelpere i møte med flyktninger, er kunnskap om landet de kommer fra viktig. Mange organisasjoner og nettsteder kan gi oss nødvendig kunnskap. Litteratur, film eller personlige møter er også gode kilder. Her finner du nettsider der du kan søke informasjon om flyktningens hjemland. Det er viktig å ikke generalisere. Individet du møter må alltid være din guide til hvordan livet i hjemlandet eller under flukten har vært for henne eller ham

Nettside

Flyktninghjelpen

Beskrivelse: Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som jobber for hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt i hele verden.

Nettside

Norsk organisasjon for asylsøkere

Beskrivelse: Norsk organisasjon for asylsøkere er en uavhengig, ideell organisasjon, som jobber for å sikre rettssikkerhet for den enkelte asylsøker, samt beholde ordningen med politisk asyl.

Nettside

Redd Barna

Beskrivelse: Redd Barna er en internasjonal medlemsstyrt organisasjon som jobber for barn etter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetserklæringen.

Nettside

Amnesty International

Beskrivelse: Amnesty International jobber for å hindre brudd på menneskerettighetene og lager egne rapporter fra ulike deler av verden som tematiserer dette.

Nettside

Mental Health and Human Rights

Beskrivelse: Mental Health and Human Rights Info er en internasjonal ressursdatabase om konsekvenser av alvorlige menneskerettighetsbrudd for mental helse. Den gir også innspill og redskap til hvordan en kan hjelpe.

Nettside

International Rehabilitation Council

Beskrivelse: International Rehabilitation Council for Torture Victims er en paraplyorganisasjon for over 140 uavhengige organisasjoner som jobber mot tortur.

Nettside

Den Norske Helsingforskomitê

Beskrivelse: Den Norske Helsingforskomitê, Helsingforskomiteen, er en ikke-statlig ideell organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling.

Nettside

Human Rights Watch

Beskrivelse: Human Rights Watch er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som jobber med forskning og beslutningspåvirkning i forhold til menneskerettigheter.

Film

For Sama

Beskrivelse: Nesten 1 million mennesker er fordrevne fra  Aleppo, Syria og 60% av dem er barn. Filmdokumentaren «For Sama» viser diskusjonen hver familie må ta om å bli eller forlate Aleppo.

Film

Syria, The Other Side

Beskrivelse: Videoen viser et pulserende og levende Syria med kunst og kultur, fargerike markeder og storslåtte oldtidsbyggverk.