Hopp til hovedinnhold

Seksualisert vold i krig

14 ressurser

En del av de flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for seksualisert vold i forbindelse med krig, forfølgelse og flukt. Dette gjelder både kvinner, menn og barn. Det er viktig at hjelpere i Norge er bevisst på dette og bidrar til at overleverne blir identifisert, at skader blir utredet og dokumentert, og at de får den hjelp og behandling de trenger. Her finner du mer informasjon og konkrete redskap du kan bruke i møte med overlevere.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

Mental health and gender based violence

Beskrivelse: Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse i katastrofer, konflikt og krig.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i sivile samfunn, er menneskerettighetskrenkelser og kan utgjøre menneskerettighetsbrudd.

Nettside,
PDF

Breaking the silence

Beskrivelse: Å bryte tausheten rundt seksualisert vold i krig og konflikt er avgjørende for å bekjempe slik vold og lege skadene. Dette er ikke mulig for êt menneske alene.

PDF

Violence Against Women in Syria

Beskrivelse: Rapporten «Violence against women in Syria: Breaking the silence» fra the International Federation for Human Rights (FIDH, 2012) setter fokus på bruk av voldtekt som våpen i Syria. Voldtekt benyttes av flere aktører som en utbredt taktikk.

PDF

Sexual violence in the Democratic republic of Congo

Beskrivelse: I rapporten “Sexual violence in the Democratic republic of Congo” (2021) beskriver Leger Uten Grenser om omfattende bruk av seksualisert vold i DRC / Den Demokratiske Republikk Kongo både som våpen i konflikt og i sivil sammenheng.