Hopp til hovedinnhold

Grupper

15 ressurser

En gruppebasert tilnærming fremmer opplevelsen av fellesskap gjennom gjenkjennelse av egen situasjon, både med tanke på utfordringer og muligheter for mestring. Dette vil erfaringsmessig både åpne opp og utvide samtalen og den enkeltes forståelse og handlingsmuligheter.

I ressursene på denne siden finner du fagstoff, verktøy og ideer til godt forebyggende arbeid med grupper.

Film

«Exit» av Sølve Skagen og Melinda Ashley DeMott

Beskrivelse: EXIT er en tidlig forebyggende gruppeintervensjon utviklet v/ Norsk Institutt for kunst og uttrykksterapi (NIKUT) I 2010 deltok 204 enslige mindreårige gutter på Hvalstad transittmottak i EXIT grupper. De kom fra Afghanistan og Somalia.

Film

«Tilbake til livet» (forløper til EXIT)

Beskrivelse: Filmen "Tilbake til livet" av Melinda Meyer, følger 4 bosniske familier over en periode på 5 år fra ankomst til Norge som krigs flyktninger til tilbakereisen til Bosnia.

PDF

Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy

Beskrivelse: “Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy” er Melinda Ashley Meyer DeMotts doktorgradsavhandling. I perioden 1993 til 2006 fulgte Meyer DeMott fire bosniske familier gjennom intervjuer og videodokumentasjon.

PDF,
Undervisningsmateriell

Livets tre - Narrativ metode

Beskrivelse: ““Livets tre” er hentet fra Narrativ praksis. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Målgruppen er enslige mindreårige, men også barn, ungdom og voksne med flyktningbakgrunn.

PDF

Mestring i mottak og kommuner

Beskrivelse: «Mestring i mottak og kommune - Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques (TRT) i asylmottak og bosettingskommuner i Norge», er en forskningsrapport fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

PDF

Yogagruppe for flyktningkvinner

Beskrivelse: Yogagrupper for flyktningkvinner har vært et tilbud siden 2015 og er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Midt og Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune.