Hopp til hovedinnhold

Forståelse av sykdom og helse

9 ressurser

Sykdom og helse forståes og behandles på forskjellige måter i ulike samfunn og kulturer, ikke minst når det gjelder psykisk helse. God hjelp og terapi er bl.a. avhengig av en to-veis kommunikasjon og interesse der både behandler og pasient åpner for forskjellige syn på hva som er problemet, og hvordan en kan oppnå bedring. Her finner du flere ressurser om hvordan du kan legge opp en slik dialog.

Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Filmer om samtaleterapi på ulike språk

Beskrivelse: «Synes du det er vanskelig å få til vanlige ting som du fikk til før? Har du vonde tanker og følelser som ikke går over?

Nettside

Helsekompetanse hos innvandrere i Norge

Beskrivelse: I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse. Vaksineskepsis er også mer utbredt i innvandrergruppene.

PDF

Rapport om kultur og psykisk helse for syrere (2015)

Beskrivelse: Rapporten tar sikte på å gi informasjon om den syriske befolkningens sosiokulturelle bakgrunn, samt kulturelle aspekter ved mental helse og psykososial velvære som er relevante for hjelpere. Rapporten er laget på bestilling fra FNs høykommisær for flykt