Hopp til hovedinnhold

Ankomst som overføringsflyktning

5 ressurser

Overføringsflyktninger er allerede innvilget flyktningstatus av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) før de kommer til Norge. De bosettes direkte i en kommune ved ankomst. Her finner du informasjon om hvordan UDI velger ut overføringsflyktninger, og veiledere for bosetting av overføringsflyktninger i kommunene.

Nettside

Bosetting av overføringsflyktninger

Beskrivelse: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) beskriver her hvordan overføringsflyktninger blir tildelt en kommune, hvilken opplæring kommunene og flyktningene får og hvilken oppfølging som gis i kommunene.

Nettside,
PDF

Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger

Beskrivelse: Flyktninger som får direkte oppholdstillatelse gjennom Norges internasjonale forpliktelser kalles ofte overføringsflyktninger, kvoteflyktninger eller FN-flyktninger. Dette innebærer en direkte bosetting utenom asylkjeden.

Film

UDIs nåløye

Beskrivelse: Dokumentaren omhandler utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge. Hvordan velger UDI ut hvem som får bli kvoteflyktning? Brennpunkt fulgte UDI i deres vanskelige arbeid.