Hopp til hovedinnhold

Relaterte tema

Mange tema er spesielt viktige for vår forståelse av livsbetingelser for flyktninger og asylsøkere.
Disse er beskrevet i flyktningers reise samt i kapittel om kommunikasjon med flyktninger, rettigheter og psykososial oppfølging. Det er likevel mange forhold som berører enkelte flyktninger og asylsøkeres liv, men som ikke berører alle. Under dette punktet har vi derfor samlet tema som kan være svært relevante.