Hopp til hovedinnhold

Den globale flyktningsituasjonen

13 ressurser

FN og humanitære organisasjoner spiller en viktig rolle for flyktninger både i konfliktsituasjoner, under flukt og når det gjelder å gjenskape trygghet etter å ha forlatt hjemlandet. Organisasjonene observerer og registrerer globale flyktningestrømmer, og kan informere både flyktninger og andre om situasjonen i verden. Her kan du lese om den globale flyktningsituasjonen.

PDF

Desperate Journeys

Beskrivelse: UNHCR har publisert flere rapporter om hvilke ruter mennesker på flukt følger og hva de kan oppleve under flukten.

PDF

Global trends. Forced displacement in 2022

Beskrivelse: UNHCR rapporterer at nesten 108,4 millioner mennesker var på flukt ved utgangen av 2022 som følge av forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettighetsbrudd eller alvorlig forstyrrelse av samfunnsordenen.

Nettside

Statistisk Sentralbyrå - SSB

Beskrivelse: Statistisk Sentralbyrå (SSB)  rapporterer at 233.797 personer med flyktningbakgrunn var bosatt i Norge i mai 2019. Dette betyr at 4,4 % av Norges befolkning har flyktningbakgrunn. På deres hjemmeside finner du flere oppdaterte statistikker.

PDF

Flyktningregnskapet

Beskrivelse: Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til?

Film

Flukt (2017) – Episode 1

Beskrivelse: Episoden starter i Libanon, her er hver fjerde innbygger  flyktning. Episodens fokus er på en syrisk flyktningfamilie. Vi følger dem på den viktigste dagen i deres liv, da de skal på intervju med norske myndigheter.

Nettside

IDMC - Internal Displacement Monitoring Centre

Beskrivelse: IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, gir oppdatert informasjon om om situasjonen for internt fordrevne i verden med oversiktskart over pågående konflikter og katastrofer.

Nettside

Klimaendringer - FN-Sambandet

Beskrivelse: FN-Sambandet beskriver hvordan klimaendringer påvirker flyktningsituasjonen og hvor mange som drives på flukt som konsekvens av klimaendringer.   

Nettside

The New Humanitarian

Beskrivelse: The New Humanitarian er et uavhengig nettsted om humanitære konflikter og kriser. De driver uavhengig journalistikk fra krig, konflikt og katastrofeområder i verden.