Hopp til hovedinnhold

Utdanning og arbeid

11 ressurser

Deltakelse i skolegang og arbeidsliv er viktige deler av å oppleve tilhørighet og bli en del av samfunnet. På denne siden finner du rapporter og forskning som underbygger viktigheten av deltakelse i skole og arbeidsliv, og ulike eksempler på gode tiltak som fremmer integrerering.

Nettside

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Beskrivelse: Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Nettside

Utdanningsdirektoratet - Flyktninger

Beskrivelse: Utdanningsdirektoratet (Udir) har nyttig informasjon og råd på sin hjemmeside om hvordan en kan møte flyktningbarna i barnehage og skole.

PDF

Transnasjonal oppvekst

Beskrivelse: Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2014:05 Skrevet på oppdrag fra IMDI