Hopp til hovedinnhold

Enslige mindreårige

22 ressurser

Mindreårige som kommer alene har ofte begrenset tilgang på voksenstøtte, og har behov for tilrettelegging og omsorg. De er både selvstendige og sårbare. Her finner du stoff om hvordan enslige mindreårige opplever sin situasjon, og hvordan man kan legge til rette for god omsorg og hjelp til mestring.

PDF

Discuss it with your legal guardian

Beskrivelse: I forskningsartikkelen “Discuss it with your legal guardian: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors” (2020), ser en på hvordan omsorgen for enslige mindreårige flyktninger i omsorgsinstitusjoner organiseres og implikasjoner

Film

Enslige Mindreårige: Tilværelsen på et mottak

Beskrivelse: Hvordan er det å leve på mottak og hvilke behov og utfordringer bringer det med seg? Her forteller Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, om hvordan tilværelsen er for enslige mindreårige på aylmottak i Norge.

PDF

Alene og skeiv

Beskrivelse: Likestillingssenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt.

PDF

EM: Rahmat en overlever

Beskrivelse: I dette intervjuet beskriver Rahmat sin opplevelse av asylprosessen, og om det å bo i bolig for enslige mindreårige. Rahmat sier også noe om hvordan han tenker de som jobber i mottak bør være i møtet med enslige mindreårige.

PDF

Ung blikk

Beskrivelse: RVTS Sør har i forbindelse med et samarbeid med statlig mottak for enslig mindreårige asylsøkere i Lillesand, ønsket å få frem ungdommenes stemmer gjennom deres blikk på livet.

Film

Bawke

Beskrivelse: Kortfilmen Bawke beskriver eksistensielle dilemmaer som følge av krig og ønsket om å beskytte sine barn. Filmen er laget av filmskaperen Hisham Zaman.

PDF

Vær snill – Råd fra enslige mindreårige

Beskrivelse: I artikkelen «Vær snill! Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere» intervjuet psykologene Bjørgo Skårdalsmo og Harnischfeger sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år.

Nettside

Unge blikk på hjelperen

Beskrivelse: RVTS sør har her samlet en rekke innspill fra barn og unge selv om hva de tenker er vesentlig for at hjelpere skal være gode hjelpere. Innspillene er samlet fra flere Workshops og seminarer.

Nettside

Redd Barna

Beskrivelse: Redd Barna er en internasjonal medlemsstyrt organisasjon som jobber for barn etter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetserklæringen.

Film

Levekår for barn i asylmottak

Beskrivelse: Hvordan er egentlig levekårene for barn i asylmottak i Norge i dag? Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, belyser dette temaet i denne filmen.