Hopp til hovedinnhold

Behandlingstilnærming

21 ressurser

Nettside

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Beskrivelse: EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Film

Traumefokusert fysioterapi når livet fortsatt er utrygt

Beskrivelse: En del traumatiserte mennesker risikerer fortsatt å bli utsatt for nye farlige situasjoner. I traumebehandling kan en da ikke bare fokusere på behandling av posttraumatiske plager. En må hjelpe dem til å forholde seg til sin aktuelle livssituasjon.

Selvhjelpsmateriell

Balansekoden

Beskrivelse: Balansekoden er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

RetrainPain

Beskrivelse: RetrainPain er en vitenskapelig basert nettside om smerter, smerteforståelse og smertebehandling. Den gir informasjon til både pasienter og helsepersonell i form av 8 korte undervisningslesjoner.

Nettside

Teaching Recovery Techniques (TRT) manual

Beskrivelse: “The Teaching Recovery Techniques” (TRT) manual er en evidensbasert psykologisk, utviklet av Patrick Smith, Atle Dyregrov, William Yule og andre i the Children and War Foundation. TRT kan brukes for å hjelpe barn å håndtere psykiske traumesymptomer.

PDF,
Undervisningsmateriell

Livets tre - Narrativ metode

Beskrivelse: ““Livets tre” er hentet fra Narrativ praksis. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Målgruppen er enslige mindreårige, men også barn, ungdom og voksne med flyktningbakgrunn.

Nettside

Behandling av PTSD hos flyktningbarn

Beskrivelse: "Behandling av PTSD hos flyktningbarn" (2016) er et metastudie der en diskuterer fem behandlings metoder for barn med en flyktningbakgrunn: KidNET, Kognitiv atferdsterapi, EMDR, Barnesenteret leketerapi, samt Multimodal behandling.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

SMART – App om stressmestring for voksne og ungdom

Beskrivelse: SMART er en app oversatt av RVTS Øst som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer.

Selvhjelpsmateriell,
App

ZuperSmart

Beskrivelse: ZuperSmart er en stressmestrings-app for barn mellom 6 og 12 år. Den er ment å fungere som en støtte for barn i ulike situasjoner i hverdagen.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Barn, krig og flukt

Beskrivelse: «Barn, krig og flukt» er en selvhjelpsbrosjyre for flyktningforeldre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm.

Nettside,
PDF,
Undervisningsmateriell

ICDP - Foreldreveiledningsprogram

Beskrivelse: International Child Development Programme, ICDP, er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere.