Hopp til hovedinnhold

Behandlingstilnærming

6 ressurser

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi

Beskrivelse: Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

Film

Traumefokusert fysioterapi når livet fortsatt er utrygt

Beskrivelse: En del traumatiserte mennesker risikerer fortsatt å bli utsatt for nye farlige situasjoner. I traumebehandling kan en da ikke bare fokusere på behandling av posttraumatiske plager. En må hjelpe dem til å forholde seg til sin aktuelle livssituasjon.

Selvhjelpsmateriell

Balansekoden

Beskrivelse: Balansekoden er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned.