Hopp til hovedinnhold

Endelig avslag

8 ressurser

En asylsøker har endelig avslag når det foreligger:

  1. avslag i UDI, som ikke er påklaget innen klagefristens utløp.
  2. avslag i UDI, som er påklaget, men hvor det ikke er gitt utsatt iverksettelse.
  3. avslag i Utlendingsnemnda (UNE).

Dersom UDI gir avslag på asylsøknaden, kan beslutningen klages inn til UNE. Asylsøkeren får tildelt en advokat som skriver klagen. Dersom UNE opprettholder avslaget, er vedtaket i utgangspunktet endelig. Det betyr at asylsøkeren ikke har mulighet til å klage flere ganger, og ikke har krav på mer rettshjelp. Dersom det fremkommer nye vesentlige opplysninger i saken, kan asylsøkeren be UNE om å vurdere saken på nytt gjennom å fremme en omgjøringsbegjæring.

Dersom asylsøkeren mener UNE har gjort noe feil (saksbehandlingsfeil), kan saken klages inn til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men kan si sin mening om saken. Asylsøkere som er uenig i vedtak fra UDI og UNE har også en prinsipiell mulighet til å prøve sin sak i rettssystemet. Denne muligheten er i realiteten svært begrenset, da de færreste asylsøkere har råd til å betale dette. Det er heller ingen automatikk i at asylsøkeren får vente i Norge til en rettsak er gjennomført, dette avgjør UNE eller domstolen. Hvis ikke har asylsøkeren plikt til å reise hjem og vente i hjemlandet. I ressursene på denne siden finner du mer informasjon om endelig avslag.

Film

UDI har bestemt at jeg ikke får bli i Norge

Beskrivelse: Hva skjer når enslige mindreårige får avslag på asylsøknaden sin hos UDI? I denne filmen forteller Amir om hvordan det var da han fikk første avslag på søknad om asyl i Norge.

Film

UNE har bestemt at jeg ikke får bli i Norge

Beskrivelse: Hva skjer når enslige mindreårige asylsøkere får avslag på klagen sin hos UNE? I denne filmen forteller Amir hvordan det var for ham da han fikk andre avslag på søknad om asyl i Norge.

Nettside

Informasjon fra UDI: Avslag på søknad om beskyttelse

Beskrivelse: Informasjon om hva det innebærer å ha fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl), om retur til hjemland, avslag fra UDI og UNE, utreisefrist, og hva man oppfordres til å gjøre dersom det tar tid før man kan forlate Norge.

Nettside

Veiledning fra NOAS etter avslag

Beskrivelse: Informasjon om NOAS veiledningstjeneste for asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad. Veiledningssamtalene dreier seg om årsakene til avslaget, situasjonen etter avslag, fremtidige alternativer og eventuelt andre spørsmål om asylprosessen.

Nettside

Artikkelserie om unge papirløse i Europa

Beskrivelse: Over hele Europa lever millioner av unge mennesker i udokumentert limbo, i frykt for deportasjon fra landene de vokste opp i på grunn av fiendtlig migrasjonspolitikk.

Film

Film fra NOAS om alternativer etter avslag

Beskrivelse: En animasjonsfilm med informasjon om hva det innebærer å få et endelig avslag på asylsøknaden, konsekvenser av avslaget og reelle fremtidige alternativ. Finnes på flere ulike språk.