Hopp til hovedinnhold

Selvhjelpsverktøy

17 ressurser

Mange flyktninger erfarer å få det bedre og bli mer selvhjulpne ved bruk av hjelpemidler som brosjyrer, websider, portaler og Apper. Her finner du slike nyttige verktøy som gir praktiske tips til den som er ny i landet, som omhandler foreldrefunksjon og kysskulturell identitet i en postmigrasjonssetting og bedring av fysisk og psykisk helse. Noen av disse ressursene finnes på flere språk.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Barn, krig og flukt

Beskrivelse: «Barn, krig og flukt» er en selvhjelpsbrosjyre for flyktningforeldre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Til deg som har opplevd krig

Beskrivelse: «Til deg som har opplevd krig» er en selvhjelpsbrosjyre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Til deg som ikke får sove

Beskrivelse: «Til deg som ikke får sove» er en selvhjelpsbrosjyre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm.

PDF,
Selvhjelpsmateriell

SOV GODT hefte om søvn på mange språk (RVTS øst)

Beskrivelse: Sov godt er et lite og enkelt hefte om søvn og hvordan man kan sove bedre. Brosjyren er beregnet på mennesker som har opplevd krig, flukt eller andre dramatiske, traumatiserende livshendelser og kriser.

Selvhjelpsmateriell,
App

ZuperSmart

Beskrivelse: ZuperSmart er en stressmestrings-app for barn mellom 6 og 12 år. Den er ment å fungere som en støtte for barn i ulike situasjoner i hverdagen.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

SMART – App om stressmestring for voksne og ungdom

Beskrivelse: SMART er en app oversatt av RVTS Øst som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer.

Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

Flyktningen i sin private verden

Beskrivelse: Flyktningen i sin private verden av Marie Goretti Uwimana, illustrert av Robert Mageza, er et selhjelpshefte for traumatiserte flyktninger. Gjennom ord og bilder beskrives traumatiske erfaringer flyktninger kan ha opplevd før de kom til Norge.

Selvhjelpsmateriell

Balansekoden

Beskrivelse: Balansekoden er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Beskrivelse: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som tar sikte på å hjelpe innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunn og skaffe seg nok informasjon til å løse sine egne problemer.

App

Fall til ro

Beskrivelse: Fall til ro; en app utviklet av RVTS Sør; Appen «Fall til ro» er ment til hjelp for barn som strever med mye uro i kroppen, og som trenger litt hjelp til å puste med magen eller koble seg på.

PDF,
Selvhjelpsmateriell

Informasjon om bosetting (IMDI)

Beskrivelse: Informasjon om bosetting for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Brosjyren er på norsk, engelsk, tigrinja, dari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani, russisk)

Film,
Selvhjelpsmateriell

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i sivile samfunn, er menneskerettighetskrenkelser og kan utgjøre menneskerettighetsbrudd.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

RetrainPain

Beskrivelse: RetrainPain er en vitenskapelig basert nettside om smerter, smerteforståelse og smertebehandling. Den gir informasjon til både pasienter og helsepersonell i form av 8 korte undervisningslesjoner.