Hopp til hovedinnhold

Familie­gjenforening

8 ressurser

Mennesker på flukt har ofte opplevd å miste mennesker de er glad i. I tillegg har mange måttet etterlate familiemedlemmer i hjemlandet. Familiegjenforening innebærer å møtes igjen som familie etter en periode med adskillelse. Under finner du litt om fenomenforståelse, samt gleder og utfordringer familier kan erfare.

Film

Om familiegjenforening

Beskrivelse: Har mennesker med oppholdstillatelse i Norge rett til gjenforening med sin familie? Hvilke krav og regler gjelder?

PDF

Family Migration and Integration

Beskrivelse: “Kunnskapsstatus om familieinnvandring og integrering” skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet av Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Jan Paul Brekke (Institutt for samfunnsforskning).

PDF

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

Beskrivelse: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten / Ukom publiserte i 2021 rapporten «Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?».

Film

Gjenforeningen

Beskrivelse: I denne filmen får vi bli med da syriske Samer Aljadayel ble gjenforent med familien han ikke hadde sett på 18 måneder.

Film

Den nye hverdagen

Beskrivelse: Familien Aljadayel ble gjenforent i Bergen like før jul 2015, etter flukten fra krigsherjede Syria. Det ble en sterk og hjertevarm gjenforening etter halvannet års separasjon. Slik går det med dem i dag. Film av Bergen Kommune.

Nettside

Avledet flyktningstatus for familiemedlemmer av flyktninger

Beskrivelse: Ektefelle, samboere og barn av personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, kan søke om familieinnvandring (udi.no). Etter at de har kommet til Norge, kan de søke om flyktningstatus (avledet flyktningstatus) og reisebevis.