Hopp til hovedinnhold

Tilværelsen som papirløs

10 ressurser

Papirløse eller irregulære migranter er personer som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. Mange er asylsøkere med endelig avslag. Flere i denne gruppen bor på asylmottak, særlig barnefamilier. De irregulære migrantene som i frykt for tvangsretur eller av andre årsaker velger å ikke bo på asylmottak, eller ikke har rett til mottaksplass, lever på kanten av det norske samfunnet. De livnærer seg på uformell sosial støtte eller illegalt arbeid, og er ekskludert fra det offentlige støtteapparatet. Risikoen for å bli utnyttet er stor, både når det gjelder å bli utsatt for menneskehandel, andre overgrep, og for å bli utnyttet på det svarte arbeidsmarkedet (underbetaling, manglende arbeidsrettigheter og arbeidskontrakt). Både psykisk og somatisk helse kan være dårlig. De kan ha helsetilstander som kunne vært behandlet, men som utvikler seg til kroniske eller livstruende tilstander fordi de er ubehandlet. I mange tilfeller dreier det seg om store psykososiale og helsemessige utfordringer.

Film

Sanctuary

Beskrivelse: «Sanctuary» (2017) er en kortfilm om papirløse personer i dagens Norden. Den viser livsbetingelsene til en ung mannlig papirløs flyktning i Sverige. Filmen er en fiksjon, men baserer seg på sanne hendelser.

PDF

Undocumented migrants’ life situations

Beskrivelse: “Undocumented migrants’ life situations: An exploratory analysis of quality of life and living conditions in a sample of undocumented migrants living in Norway” (Myhrvold og Småstuen, 2018) er en forskningsartikkel om livsbetingelser og livskvalitet for

Film

Living undocumented in Europe

Beskrivelse: Hva vil det si å leve udokumentert i dagens Europa? Film fra PICUM, som har intervjuet papirløse innvandrere som forteller oss hvordan det føles å være papirløs, å bli kalt «ulovlig» og hvordan de ønsker å bli sett i stedet.

Film

Papirløse migranter i europeiske byer: Hvordan kan man inkludere?

Beskrivelse: Flere byer over hele Europa har bestemt seg for å ta i bruk en mer inkluderende tilnærming til irregulære migranter, og har vedtatt initiativer for å lette, snarere enn å hindre, deres tilgang til det lokale politiet, medisinske eller utdanningstjeneste

Nettside

Mennesker i Limbo

Beskrivelse: Mennesker i Limbo er en gruppe lengreværende papirløse som kjemper for anerkjennelse for hvor vanskelig situasjonen til papirløse er.

PDF

Hverdagsstrategier hos papirløse barn

Beskrivelse: Barn som lever som papirløse håndterer en livssituasjon som hele tiden preges av trusselen om å oppdages, pågripes og sendes tilbake til en tilværelse deres foreldre og de selv oppfatter som livsfarlig.