Hopp til hovedinnhold

Gangen i asylsaker

9 ressurser

Her finner du informasjon om saksgangen i asylsaker for ulike grupper av asylsøkere, og hvilke rettigheter og plikter asylsøkere har.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

Asylprosessen: Informasjon til asylsøkere i Norge fra NOAS

Beskrivelse: Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsbrosjyrer og informasjonsfilmer på flere språk til mennesker som søker asyl i Nrge. De har egne brosjyrer og filmer for enslige mindreårige og for de som har en Dublin-sak.

Nettside

Saksgangen i søknad om beskyttelse

Beskrivelse: En rekke forhold knyttet til gangen i asylsaker kan endres av politiske bestemmelser, og vil følgelig variere over tid. Helsepersonell som arbeider med asylsøkere må derfor holde seg oppdatert på hvilke bestemmelser som gjelder.

PDF,
Selvhjelpsmateriell

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

Beskrivelse: Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Nettside

Beskyttelse (asyl). UDI.

Beskrivelse: Etter at en asylsøker har søkt om beskyttelse i Norge får de plass på et asylmottak og blir innkalt til asylintervju hos UDI.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Asylinfo.no og asylbarn.no

Beskrivelse: Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur.