Hopp til hovedinnhold

Om Flyktning­.net

I forbindelse med økte asylankomster høsten 2015 ble de Regionale Ressurssentrene om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging (RVTS) gitt i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et nettsted om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen blir kontinuerlig oppdatert med nye ressurser.

Flyktningfeltet er preget av store svingninger, sterke og polariserte meninger og lite forutsigbarhet. Det er derfor viktig med et kompetent hjelpeapparat som fokuserer på størst mulig trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Ustabiliteten i feltet skaper utfordringer for hjelpeapparatet med tanke på å opprettholde nødvendig kompetanse. Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig, kan finne relevant informasjon i flyktning.net. Portalen samler mye eksisterende fagstoff.

Hovedfokus i Flyktning.net knytter seg til det spesifikke med å være en flyktning; flyktningrelaterte erfaringer, livsbetingelser og hjelpebehov. Dette er beskrevet i flyktningers reise, samt i kapittel om kommunikasjon, rettigheter og psykososial oppfølging.

Det er også mange andre forhold som kan berøre enkelte flyktninger og asylsøkeres liv, men som ikke primært handler om å være en flyktning. Et avgrenset utvalg av slikt fagstoff er samlet under relaterte tema.

Under materiell og nettsteder har vi samlet filmer, manualer, undervisnings- og selvhjelpsmateriell som også finnes ellers i portalen. Her er også en oversikt over flere aktuelle nettsteder som kan være til hjelp for å finne informasjon.

Prosjektgruppa har bestått av representanter fra alle RVTS’ene; RVTS Øst, RVTS Midt, RVTS Sør, RVTS Vest og RVTS Nord. Koordineringsansvar for utvikling og vedlikehold; RVTS Nord v/ Oddny Igland (prosjektleder) og Irene Marstrøm.

Design og teknisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Avdeling for E-helse og IKT. Illustrasjon til forsiden er av Frida Strømme.