Hopp til hovedinnhold

Krig og forfølgelse

10 ressurser

Flyktninger, både barn og voksne, kan ha opplevd forskjellige former for menneskerettighetsbrudd. Mange flyktninger har vært utsatt for eller vitne til vold, overgrep, drap, tortur og folkemord. Noen etniske, religiøse og politiske grupper blir særlig rammet, men den enkelte sin historie vil alltid være unik. Her kan du lære mer om hva flyktninger fra forskjellige land har opplevd, og hva deres familie fortsatt kan bli utsatt for.

Film

Rohingyafolkets situasjon

Beskrivelse: I denne filmen møter du Shaun Nemorin som jobbet for FN i tre år med Rohingya krisen, både i Myanmar og i Bangladesh.

Nettside

Redd Barna: Krig og konflikt

Beskrivelse: I krig blir barns rettigheter brutt. Barn kan bli vitne til eller utsatt for voldshandlinger, som for eksempel tortur, eller selv bli tvunget til å utøve vold.

Film

For Sama

Beskrivelse: Nesten 1 million mennesker er fordrevne fra  Aleppo, Syria og 60% av dem er barn. Filmdokumentaren «For Sama» viser diskusjonen hver familie må ta om å bli eller forlate Aleppo.

PDF

Rapport om kultur og psykisk helse for syrere (2015)

Beskrivelse: Rapporten tar sikte på å gi informasjon om den syriske befolkningens sosiokulturelle bakgrunn, samt kulturelle aspekter ved mental helse og psykososial velvære som er relevante for hjelpere. Rapporten er laget på bestilling fra FNs høykommisær for flykt

Film

10 Minutes (kortfilm)

Beskrivelse: 10 minutes er en kortfilm av Ahmet Imamovic som følger et samtidig hendelsesforløp for en familie i Sarajevo og en turist i Roma under Bosnia-krigen.

Film

Bhutan's forgotten people

Beskrivelse: Tidlig på 1990-tallet mistet bhutanesere bosatt I Nepal sitt statsborgerskap, og 100.000 ble tvunget til å forlate landet som var blitt deres i over 100 år. De ble boende i flyktningleir i mange år, og noen kom som overføringsflyktninger til Norge.

Nettside

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Beskrivelse: FNs høykomisær for flyktninger utarbeider egne rapporter om flyktningsituasjonen i forskjellige land.  På nettsiden deres finner du stadig oppdatert informasjon om den globale flyktningsituasjonen, samt lenker til rapporter og filmer og informasjon om h

Nettside

Barnesoldater skal få livet tilbake

Beskrivelse: Barn hører ikke hjemme i krig. Likevel rekrutteres barn verden over til å bære våpen og tjene som barnesoldater. UNICEF jobber blant annet for å hjelpe barn som lever i krig, og for å sikre barns tilgang til elementære behov og rettigheter.